PUG MEDIASOLUTIONS OY

Videotuotanto on toimintamme kulmakivi. Liikkuvan kuvan avulla viesti välittyy vastaanottajalle tehokkaasti ja havainnollisesti. Onpa kyse yritysviestinnästä, koulutuksesta tai työhön perehdyttämisestä, toimivat videokuvaus, äänituotanto, ja digitaaliset oppimisalustamme viestinnän avaintekijöinä. Laadukas graafinen suunnittelu ja monipuolinen kuvantaminen auttavat viestin välittämisessä. 360° tilakuvaus, ilmakuvaus ja 3D-animoinnit tuovat tehoa ja lisäinformaatiota esityksiin.

 • Toimimme kattavasti digitaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun parissa.

 • Annamme työllemme laatulupauksen, joka pitää. Tyytyväisyytesi on elinehtomme.

 • Tarjoamme ongelmien ratkaisuun luovuutemme ja intohimomme visuaaliseen ilmaisuun.

KATSO SHOWREEL

PALVELUMME

TYÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET

Visuaaliset videoihin perustuvat työ- ja turvallisuusohjeet ovat helposti omaksuttavissa ja koko ajan työntekijöiden saatavilla.

Lue lisää…

KOULUTUS JA PEREHDYTYS

Focuswise on yrityksen koulutus- ja perehdytystarpeisiin kehitetty monikanavainen oppimisympäristö.

Lue lisää…

VIDEOPALVELUT YRITYKSILLE

Videotuotanto on yksi tehokkaimmista viestin viejistä ja markkinoinnin välineistä. Videokuva yhdessä huolellisesti suunnitellun äänimaailman kanssa on yhdistelmä vailla vertaa.

Lue lisää…

ILMAKUVAUS

Kuvausdroneilla toteutetuilla ilmakuvilla ja videoilla tuotetaan näyttävä kokonaiskuva suurestakin kohteesta nopeasti ja edullisesti.

Lue lisää…

VALOKUVAUSPALVELUT YRITYKSILLE

Laadukkaat valokuvat yrityksen toimitiloista, toiminnasta ja henkilöstöstä ovat tärkeä osa yrityskuvaa.

lue lisää…

VIRTUAALISET TILAESITTELYT

360° panoraamakuvauksen avulla tilasta voidaan muodostaa virtuaalinen esitys, joka havainnollistaa tilan joka suunnasta.

Lue lisää…

3D-MALLINNUKSET JA ANIMOINNIT

3D-mallia voidaan käyttää esimerkiksi alueen esittelyssä, reittien osoittamisessa, työhön perehdyttämisessä tai tilaan liittyvien prosessien havainnollistamisessa

Lue lisää…

ÄÄNITUOTANTO

Tuotamme laadukkaat spiikkaukset, ääniefektit ja musiikit video- ja audiotuotantoihin korkeatasoisessa äänistudiossamme.

Lue lisää…

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Toteutamme kaikki graafiset palvelut yrityksille niin digitaalisiin kuin printtimedioihinkin, suunnittelusta lopputuotteeseen asti

Lue lisää…

focuswise

 • Focuswise on helppo verkkopohjainen ratkaisu osaamisen kehittämiseen ja seurantaan

 • Focuswisessa tieto jäsentyy ymmärrettäväksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi

 • Focuswise tuo säästöä perehdytys- ja koulutuskustannuksiin

 • Focuswise mahdollistaa järjestelmällisen osaamisen lisäämisen ja opitun varmistamisen

Focuswise motivoi henkilöstöä omaehtoiseen oppimiseen

Focuswise on yrityksen koulutus- ja perehdytystarpeisiin kehitetty monikanavainen oppimisympäristö.
Autamme asiakastamme muutoksen hallinnassa, turvallisuusriskien minimoinnissa ja työntekijöiden tuottavuuden parantamisessa.
Monimuotoisessa työympäristössä kuva on varma tapa välittää viesti katsojalle - kielestä riippumatta. Focuswise-esitykset perustuvat ohjeiden vahvalle visualisoinnille ja mahdollistavat lisäksi eri kieliversioiden helpon tuottamisen.

Focuswise paketoi olennaisimman tiedon helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon. Focuswise mahdollistaa tehokkaamman perehdytyksen, selkeämmät työohjeet ja systemaattisen työmenetelmien kehittämisen.
Focuswisen avulla voidaan parantaa työpaikan turvallisuutta ja tuottavuutta. Focuswise –esitykset koostuvat moduuleista. Näitä yhdistelemällä voidaan helposti tuottaa uusia esityksiä ja päivittää nopeasti tehdyt muutokset.
Focuswise oppimisalusta räätälöidään käyttäjäkohtaiseksi. Selkeä käyttöliittymä mahdollistaa videoesitysten tehokkaan katselun.
Focuswise-ympäristössä työntekijät voivat opiskella uudet ohjeet myös itsenäisesti. Työntekijä voi myös antaa reaaliaikaista palautetta opittavasta alueesta. Sisältö voidaan jaksottaa ja rytmittää kohderyhmän mukaan. Monivalintakysymyksillä varmistetaan opittavan asian ymmärtäminen.

KOULUTUS JA PEREHDYTYS

 • Työtehtäviin perehdytys

 • Työohjeet

 • Opastukset

 • Turvallisuusohjeet

Jokainen yritys tarvitsee selkeitä tapoja ohjeistaa ja opastaa henkilöstöään.
Me autamme ohjeiden laadinnassa - paketoimme tärkeimmän tiedon helposti ymmärrettävään muotoon - luottaen pikemmin kuvan voimaan kuin pitkiin sanallisiin viesteihin.

VISUAALISET TYÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET

 • Visuaaliset videopohjaiset työ- ja turvallisuusohjeet ovat helposti omaksuttavissa ja aina työntekijöiden saatavilla.

 • Audiovisuaalisen tiedon omaksuminen on tutkitusti tekstimuotoista sisältöä helpompaa ja nopeampaa.

 • Eri esitystekniikkoja yhdistävä sisältö on kiinnostava ja motivoi oppimaan.

 • Kuvan viesti ja ”kieli” on sama kaikille kansallisuudesta riippumatta.

 • Interaktiivisuuden avulla voidaan työntekijä osallistaa itseohjautuvaan oppimiseen.

Katso myös Focuswise

VIDEOTUOTANNOT YRITYKSILLE

 • Yritysvideot

 • Perehdytysvideot

 • Mainosvideot

 • Koulutusvideot

 • Tila-esittelyt

 • Promovideot

 • Yritystilaisuuksien taltiointi

Kaikki videopalvelut yrityksille

Videotuotanto on tehokas väline yrityksen viestin eteenpäin viejänä ja markkinointityökaluna. Video yhdessä huolellisesti suunnitellun äänimaailman kanssa on yhdistelmä vailla vertaa.
Toteutamme asiakkaan tarpeen mukaan pienet ja suuret videotuotannot. Opastamme jo videotuotannon alkuvaiheessa parhaiten toimivan esityskanavan valinnassa. Vahvuuksiamme videotuotannoissa ovat nopeus, systemaattisuus ja kustannustehokkuus.
Projektityömallimme ansiosta pääsemme videotuotannoissa ripeästi maaliin – suunnittelusta toteutukseen.

Yritysvideopaketit

Tutustu yritysvideopaketteihimme. Yritysvideot alk. 980€

ILMAKUVAUS

 • Videotuotannot ja valokuvaus kuvauskopterilla

 • 360° näkymät ilmasta käsin

 • Kiinteistöjen ilmakuvaukset

 • Korkealaatuista ilmakuvausta myös sisätiloissa

Videotuotanto dronella avaa uusia näkökulmia

Näyttävät ilmakuvat ja täsmälliset kopterilla toteutetut kamera-ajot tuovat kerrontaan tehoa ja kiinnostavuutta.  Ilmakuvaus mahdollistaa lintuperspektiivin käytön videotuotannoissa. Videotuotannon kuvakerronta monipuolistuu, kun myös lintuperspektiivi saadaan mukaan kuvakulmien valikoimaan. Kuvauskopterilla suoritettavat ilmakuvaukset ovat omiaan videotuotannoissa, joissa halutaan hahmottaa laajoja maaalueita. Kopterikuvauksia voidaan tarvittaessa suorittaa myös sisätiloissa.

VALOKUVAUSPALVELUT YRITYKSILLE

 • Mainoskuvaukset

 • Henkilöstökuvaukset

 • Promokuvaukset

 • Tuotekuvaukset

 • Teollinen valokuvaus

 • Kuvituskuvat verkkosivuille ja someen

Ammattimainen valokuvaus tukee yrityksen viestintää mm. esitteissä, mainoksissa ja muissa painotuotteissa sekä verkkosivuilla ja somessa. Laadukkaat valokuvat yrityksen toimitiloista, toiminnasta ja henkilöstöstä ovat tärkeä osa yrityskuvaa.
Valokuvan teho ei ole aikojen saatossa kadonnut. Oikealla tavalla, oikeaan aikaan pysäytetty hetki vakuuttaa katsojansa.

VIRTUAALISET ALUE- JA TILAESITTELYT

 • Kiinteistöjen ja alueiden 360-asteen virtuaaliesittelyt

 • Vuokrattavien toimitilojen esittely

 • Virtuaaliset opastukset

 • Virtuaaliset kierrokset yrityksen toimitiloihin

Tilojen ja alueiden esittelyt voidaan toteuttaa myös ns. virtuaalikierroksina, jolloin esityksiin saadaan liitettyä myös selostusääni ja musiikki. Virtuaaliset esitykset koostuvat 360-asteen näkymistä, videoista ja valokuvista
Virtuaaliesitys toimii mainiosti kiinteistöjen, alueiden ja toimintojen esittelyssä. Esityksiin voidaan liittää myös selostusääni ja musiikki parantamaan seurattavuutta ja lisäämään kiinnostavuutta.

3D-MALLINNUKSET JA ANIMOINNIT

 • 3D-malli mahdollistaa tilan tarkastelun joka suunnasta

 • Lähdemateriaaliksi riittävät usein valokuvat tai pohjapiirustus

 • Lopputuloksena on näyttävä ja tutkimaan houkutteleva näkymä

Graafisen materiaalin tuottaminen ei rajoitu kuviin ja videoihin. Tekniikallamme voidaan halutusta tilasta tehdä vapaasti pyöriteltävä, yksinkertaistettu 3D-malli, joka voidaan liittää esimerkiksi osaksi verkkosivuja.
Mallia voidaan käyttää esimerkiksi alueen esittelyssä, reittien osoittamisessa, toimimiseen perehdyttämisessä tai tilaan liittyvien prosessien havainnollistamisessa

ÄÄNITUOTANTO

 • Monikieliset selostukset mainoksiin, videoihin, oppimateriaaleihin ja peleihin

 • Studioäänitykset

 • Ammattilais-ääninäyttelijät

 • Musiikkituotanto videoihin ja muihin AV-tuotteisiin

Äänituotanto

Ääni on olennainen osa videotuotantoa. Tuotamme selostuksia ja musiikkia monipuolisesti mm. mainoksiin, esittelyvideoihin, oppimateriaaleihin ja peleihin.
Ääni koetaan videotuotannoissa usein jopa kuvaa tärkeämmäksi, siksi haluamme panostaa siihen tinkimättä.

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 • Käyttöliittymäsuunnittelu

 • Verkkosivut

 • Verkkokaupat

 • Web-bannerit

 • Esitteet, flyerit, käyntikortit

 • Julisteet, kuvatelineet, banderollit

Tyylikäs visuaalinen ilme tukee yrityksen imagoa. Graafinen suunnittelu on tärkeä osa yritysilmeen rakentamista.
Graafinen suunnittelu kuuluu niin painotuotteisiin, kuin digitaalisiin kanaviinkin.Teemme painotuotteet suunnittelusta lopputuotteeseen asti. Toteutamme graafisen suunnittelun ja sisällöntuottamisen myös kaikkiin digitaalisiin kanaviin. Myös videotuotannoissa tarvitaan graafista suunnittelua. Videotuotantojen sisältämä infografiikka ja tekstisisältö lisäävät videoesitysten havainnollisuutta.

YHTEYSTIEDOT

  Toivontie 2, 24800 Halikko

  info@mediasolutions.fi

  0500 821 036

Katso Mediasolutions tiimin muut yhteystiedot tästä

Mediasolutions tiimi

Osaava monitaitoinen tiimimme palvelee teitä joustavasti ja kustannustehokkaasti kaikissa digitaalisen viestinnän tarpeissa. Toiminnassamme laatu on kaiken edellä. Tulokset puhukoon puolestaan..

Marko Schwartz

Marko Schwartz

CEO / Producer

Markolla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus lukuisista kansainvälisistä mediatuotantoprojekteista.

”Asiakas on tärkein”

Projektinjohto
Asiakkuudet
Myynti
Elina Parviainen

Elina Parviainen

Projektikoordinaattori, Prosessikonsultti

Elinalla on vahva osaaminen ja kokemus asiakasprojektien läpiviennistä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Prosessikehitystaustansa ansiosta palvelut toteutuvat laadukkaasti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

"Tavoitteena tehokas ja asiakaslähtöinen toiminta."

Prosessikonsultaatio
Projektisuunnittelu ja -johto
Turvallisuus- ja työohjeet
Focuswise tuotteen räätälöinti asiakkaalle
Alex Kivikoski

Alex Kivikoski

Ohjelmistokehittäjä

Alexissa yhdistyvät graafisen suunnittelun ja sovelluskehityksen monipuoliset taidot. Alex hallitsee sekä mobiilisovellusten että työpöytäohjelmistojen suunnittelun ja kehittämisen.

"Hyvästä suunnittelusta hyötyvät kaikki”

Ohjelmistokehitys
3D-mallinnus
Graafinen suunnittelu
Mika Äijö

Mika Äijö

Järjestelmäasiantuntija, Kuvaaja

Mikassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tekninen osaaminen ja luovuus. Mika on droneilla toteutettavan ilmakuvauksen pioneereja Suomessa.

"Uusien tekniikoiden tehokas hyödyntäminen on avain korkeatasoiseen tuotantoon"

Ilmakuvaus
Videokuvaus
Videoeditointi
Animointi
Timo Turunen

Timo Turunen

Graafinen suunnittelija, Kuvaaja

Timo on idearikas ja luova visualisti. Hänellä on pitkä kokemus monipuolisista video- ja valokuvatuotannoista. Hän hallitsee myös graafisen suunnittelun painettuihin ja digitaalisiin kanaviin.

"Idea + laadukas toteutus = onnistunut viesti"

Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Videokuvaus
Verkkosivusuunnittelu
Matti Nurminen

Matti Nurminen

Äänituottaja

Masalla on laaja ja monipuolinen kokemus ääni- ja musiikkituotannon saralla. Masa onkin antanut äänensä lukuisiin tuotantoihin.

"Äänituotantoa joka lähtöön - hyvällä fiiliksellä!"

Äänituotanto
Selostusäänet
Musiikkituotanto
Alice Schwartz

Alice Schwartz

Valokuvaaja, Videoeditoija, Videokuvaaja

Harjoittelija

  Videokuvaus
  Videoeditointi
  739106274174074419532527

  Asiakkaitamme

  Hieman palautetta asiakkailtamme

  “Videon hyödyt näkyvät tuottavuuden kehittymisenä ja kustannustehokkuuden paranemisena.”

  Urpo Rautiainen Director, technical operations, Orion Oyj

  “Ammattitaitoisesti tuotettu perehdytysesitys on helppo ja miellyttävä seurattava.”

  Heli Saari Department Assistant, Orion Oyj

  “Focuswise-perehdytysten ansiosta koulutuksistamme on saatu yhtenäisiä ja tasalaatuisia.”

  Oulu Development Engineer, Fermion Oy

  LÄHETÄ VIESTI TAI TARJOUSPYYNTÖ